Bài 2 trang 37 SGK Hóa học 11. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau đây và viết các phương trình hóa học...

Trung bình: 4,48
Đánh giá: 113
Bạn đánh giá: Chưa

Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau đây và viết các phương trình hóa học:

Khí A 1+H2O Dung dịch A2+HCl B 3+NaOH A4+HNO3 C5t° D + H2O

Biết rằng A là hợp chất của nitơ.


NH31+H2O Dung dịch NH3 2+ HCl NH4Cl 3+NaOH NH3 4+HNO3NH4NO35t°N2O + H2O1 NH3 + H2O  NH4OH2 NH3 +HCl  NH4Cl3 NH4Cl + NaOH NaCl +NH3 + H2O4 NH3 + HNO3 NH4NO35 NH4NO3 t° N2O + 2H2O