Bài 4 trang 193 SGK Hóa học 11. Cho từ từ phenol vào

Trung bình: 4,56
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Cho từ từ phenol vào nước brom (1) ; stiren vào dung dịch brom trong CCl4 (2). Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học.