Bài 5 trang 174 SGK Hóa học 12. Có dung dịch chứa các anion...

Trung bình: 4
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Có dung dịch chứa các anion: CO32- và SO42-. Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch đó. Viết phương trình hóa học.


Lấy 2 ống nghiệm rồi cho vào 1 ít dd :

- Cho dd H2SO4 loãng vào 2 ống nghiệm trên. Ống nghiệm nào có khí thoát ra ⇒ chứng tỏ chứa CO32- 

                    2H+ CO32- → CO2 ↑+ H2O

- Cho dd BaClvào dung dịch còn lại thấy xuất hiện kết tủa trắng. Nhỏ thêm vào đó vài giọt dung dịch HCl hay dung dịch H2SO4 loãng, lắc nhẹ ống nghiệm thấy có kết tủa không tan chứng tỏ có BaSO⇒ chứng tỏ chứa SO42- 

                   Ba2+  + SO42- → BaSO4