Bài 7 trang 50 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Cho hình trụ có bán kính đáy   trục  và mặt cầu đường kính  

a) Hãy so sánh diện tích mặt cầu và diện tích xung quanh của mặt cầu đó.

b) Hãy so sánh thể tích khối trụ và thể tích khối cầu được tạo nên bởi hình trụ và mặt cầu đã cho.


Bài 7 trang 50 SGK Hình học 12
Bài 7 trang 50 SGK Hình học 12

a) Ta có : 

b)