Bài 2 trang 50 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,06
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Cho tứ diện có cạnh  vuông góc với mặt phẳng  và cạnh  vuông góc với cạnh  Biết  tính diện tích xung quanh và thể tích của khối nón được tạo thành khi quay đường gấp khúc  quanh cạnh 


     

Bài 2 trang 50 SGK Hình học 12
Bài 2 trang 50 SGK Hình học 12

                     

+) Vì  vuông tại . Do đó khi quay đường gấp khúc  quanh cạnh  sẽ tạo ra một hình nón có .

+) Theo giả thiết ta có