Bài 2 trang 50 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,06
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng ABC và cạnh BD vuông góc với cạnh BC. Biết AB=AD=a, tính diện tích xung quanh và thể tích của khối nón được tạo thành khi quay đường gấp khúc BDA quanh cạnh AB.


     

Bài 2 trang 50 SGK Hình học 12
Bài 2 trang 50 SGK Hình học 12

                     

+) Vì ADABCADABABD vuông tại A. Do đó khi quay đường gấp khúc BDA quanh cạnh AB sẽ tạo ra một hình nón có l=BD; h=AB, r=AD.

+) Theo giả thiết ta có h=AB=AD=r=aBD=AB2+AD2=a2Sxq.nón=πrl=πa.a2=πa22; Vk.nón=13πr2h=13πa3.