Bài 4 trang 50 SGK Hình học 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Hình chóp  có một mặt cầu tiếp xúc với các cạnh bên  và tiếp xúc với ba cạnh  tại trung điểm của mỗi cạnh. Chứng minh rằng hình chóp đó là hình chóp tam giác đều.


Bài 4 trang 50 SGK Hình học 12
Bài 4 trang 50 SGK Hình học 12

                     

+) Giả sử mặt cầu tâm  tiếp xúc với các cạnh  lần lượt tại trung điểm  của mỗi đường.

Theo tính chất tiếp tuyến ta có :  

+) Mặt cầu tâm  tiếp xúc với  lần lượt tại trung điểm  của mỗi đường.

Cũng theo tính chất tiếp tuyến ta có : 

Vậy hình chóp  là hình chóp tam giác đều.