Bài 3 trang 50 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Chứng minh rằng hình chóp có tất cả các cạnh bên bằng nhau nội tiếp được trong một mặt cầu.


 

Bài 3 trang 50 SGK Hình học 12
Bài 3 trang 50 SGK Hình học 12

+) Xét hình chóp  có các cạnh bên 

Kẻ  tại  ta có :  là tâm đường tròn ngoại tiếp đáy và  là trục của đáy.

+) Trong mặt phẳng  dựng đường trung trực của cạnh bên  cắt  tại  suy ra .

Vậy các đỉnh của hình chóp luôn thuộc mặt cầu tâm  bán kính