Bài tập 1 trang 31 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Vẽ hình chiếu trục đo vuông góc đều của một hình nón cụt có đường kính đáy lớn bằng 40mm, đường kính đáy nhỏ bằng 30mm và chiều cao của hình nón cụt bằng 50mm.


Hình nón cụt có:

+ Đường kính đáy lớn bằng 40mm
+ Đường kính đáy nhỏ bằng 30mm
+ Chiều cao: 50mm

Hình chiếu trục đo vuông góc đều của một hình nón cụt