Câu 1 trang 31 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,55
Đánh giá: 127
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày cách xây dựng hình chiếu trục đo.


Câu 1 trang 31 SGK Công nghệ 11
Cách xây dựng hình chiếu trục đo.

Giả sử một vật thể có gắn hệ toạ độ vuông góc OXYZ với các trục toạ độ đặt theo ba chiều dài, rộng và cao của vật thể.

Chiếu vật thể cùng hệ toạ độ vuông góc lcn mặt phắng hình chiếu (p’) theo phương chiếu l (l không song song với (P') và không song song với các trục toạ độ). Kết quả trên mặt phẳng (P’) nhận được một hình chiếu của vật thể và hệ toạ độ 0’X’Y’Z. Hình biểu diễn đó gọi là hình chiếu trục đo của vật thể.

Vậy hình chiếu trục đo là hỉnh biểu diễn ba chiều của vật thể được xây dựng bằng phép chiếu song song.