Câu 4 trang 31 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,69
Đánh giá: 35
Bạn đánh giá: Chưa

Hình chiếu trục đo xiên góc cân có đặc điểm gì?


Hình chiếu trục đo xiên góc cân là phướng chiếu 1 không vuông góc vói mp chiếu.

Trong HCTĐ xiên góc cân các mặt của vật thể đặt song song với mp toạ độ XOZ thì không bị biến dạng

Có 2 trong 3 hệ số biên dạng theo các trục đo bằng nhau p = r = 1; q = 0,5