Câu 2 trang 31 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là hệ số biến dạng?


Hệ số biến dạng là tỉ số độ dài hình chiếu của một đoạn thẳng nằm trên trục toạ độ với độ dài thực của đoạn thẳng đó.