Bài tập 2 trang 31 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân của một hình chóp đều có đáy là một hình vuông, cạnh bằng 40mm và chiều cao của hình chóp bằng 50mm.


Hình chóp có:

+ Đáy là hình vuông
+ Cạnh bằng 40mm
+ Chiều cao 50mm

Hình chiếu trục đo xiên góc cân của một hình chóp