Câu 1, trang 35, sgk Ngữ văn lớp 11

Trung bình: 4,30
Đánh giá: 37
Bạn đánh giá: Chưa

Nguyễn Du đã dùng từ nách sáng tạo như thế nào?

Nách tường bông liễu bay sang láng giềng.


Trong câu thơ của Nguyễn Du, “nách” chỉ góc tường. Nguyễn Du đã chuyển nghĩa từ “nách”  từ nghĩa chỉ vị trí trên thân thể con người sang nghĩa chỉ vị trí giao nhau giữa hai bức tường tạo nên một góc. Đây là nghĩa chuyển, chỉ có trong lời thơ của Nguyễn Du, nhưng nó được tạo ra theo phương thức chuyển nghĩa chung của tiếng Việt – phương thức ẩn dụ (quan hệ tương đồng giữa hai đối tượng).