Câu 3, trang 36, sgk Ngữ văn lớp 11

Trung bình: 4,07
Đánh giá: 28
Bạn đánh giá: Chưa

Phân tích sự sáng tạo của các tác giả khi dùng từ mặt trời


Cùng là “mặt trời” trong ngôn ngữ chung, nhưng mỗi tác giả sử dụng theo những cách khác nhau, tạo ý nghĩa khác nhau.

a. “mặt trời” dùng theo nghĩa gốc nhưng được nhân hóa nên có thể đi “xuống biển”.

b. “mặt trời”: lý tưởng cách mạng.

c. “mặt trời”(1): nghĩa gốc.

“mặt trời” (2): nghĩa chuyển, ẩn dụ cho đứa con của người mẹ.