Câu 4, trang 36, sgk Ngữ văn lớp 11

Trung bình: 4,21
Đánh giá: 24
Bạn đánh giá: Chưa

Từ mới nào được tạo ra thời gian gần đây trong các câu văn ở sgk? Chúng được tạo ra dựa trên những tiếng nào có sẵn và theo phương thức tạo từ như thế nào?


- “Mọn mằn”: Nhỏ, quá nhỏ -> Qui tắc tạo từ láy, lặp phụ âm đầu.

- “Giỏi giắn”: Rất giỏi -> Láy phụ âm đầu.

- Nội soi: Từ ghép chính phụ