Câu 1 trang 50, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,43
Đánh giá: 54
Bạn đánh giá: Chưa

Liên minh châu Âu (EU) hình thành và phát triển như thế nào? Trình bày tóm tắt mục đích và thể chế của tổ chức này.


Sự hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu.

- Năm 1951, các nước Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua đã thành lập Cộng đồng than và thép châu Âu.

- Năm 1957 thành lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu (tiền than của EU ngày nay).

- Năm 1958 thành lập Cộng đông nguyên tử châu Âu năm 1958.

- Năm 1967, cộng đồng châu Âu (EC) được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức (cộng đồng than và thép châu Âu, cocongj đồng kinh tế châu Âu, cộng đồng nguyên tử châu Âu).

- Năm 1993, Với hiệp ước Ma-trich, Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU).

- EU ngày nay mở rộng về số lượng thành viên và phạm vi lãnh thổ, từ 6 nước thành viên ban đầu (năm 1957), đến đầu năm 2007 có 27 thành viên (EU 27). Năm 2013 kết nặp thêm Croatia.

- Mục đích

   Mục đích của EU là xây dựng phát triển một khu vực mà ở đó hàng hóa, dịch vụ, con người, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước thành viên; tăng cường hợp tác, liên kết không chỉ về kinh tế, luật pháp, nội vụ mà cả trên lĩnh vực an ninh và đối ngoại.

- Thể chế: Gồm các cơ quan đầu não của EU: Hội đồng Châu Âu, Ủy ban biên linh châu Âu, Hội đồng bộ trưởng EU, Nghị viện châu Âu, Tòa án Châu Âu, Cơ quan kiểm toán.