Câu 2 trang 50, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,43
Đánh giá: 58
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bảng 7.1, hình 7.5 và nội dung bài học trong SGK, hãy chứng minh rằng: EU là trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới.

BẢNG 7.1. MỘT SỐ CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI

Chỉ số EU Hoa Kì Nhật Bản
Số dân (triệu người - 2005) 459,7 296,5 127,7
GDP (tỉ USD - năm 2004) 12690,5 11667,5 4623,4

Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP

(% - năm 2004)

26,5 7,0 12,2

Tỉ trọng trong xuất khẩu của thế giới

(% - năm 2004)

37,7 9,0 6,25
Câu 2 trang 50, SGK Địa lí 11.
Câu 2 trang 50, SGK Địa lí 11.

EU là một trong ba trung tâm kinh tế hàng đầu trên thế giới cùng với Hoa Kì và Nhật Bản.

- EU có GDP là 12 690,5 tỉ USD, cao hơn 1,1 lần so với Hoa Kì và 2,8 lần so với Nhật Bản.

- Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP là 26,5%, tới  cao gấp 3,8 lần so với Hoa Kì và 2,2 lần so với Nhật Bản.

- Trong xuất khẩu của thế giới, EU chiếm tỉ trọng cao nhất (37,7%), cao hơn Hoa Kì 4,2 lần và gấp 6 lần so với Nhật Bản.

- EU chỉ chiếm 7,1% dân số và 2,2% diện tích thế giới nhưng chiếm 31% trong tổng GDP thế giới, chiếm 26% sản lượng sản xuất ôtô thế giới, chiếm 59% viện trợ phát triển thế giới và tiêu thụ 19% năng lượng thế giới.