Câu hỏi thảo luận số 1 trang 48, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy xác định trên hình 7.2 (SGK trang 48) các nước gia nhập EU đến các năm 1995, 2004 và 2007.

Câu hỏi thảo luận số 1 trang 48

Hãy xác định trên hình 7.2 (SGK trang 48) các nước gia nhập EU đến các năm 1995, 2004 và 2007.

- Năm 1995: Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Italia, Lúc-xăm-bua, Thủy Điển, Phần Lan, Ailen, Anh, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hi Lạp, Áo.

- Năm 2004: Sec, Ba Lan, Xlô-va ki-a, Hunggari, Xlô-vê-ni-a, Lítva, Látvia, Extôria, Síp, Manta.

- Năm 2007: Bungari, Rumani.