Câu hỏi thảo luận số 2 trang 48, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 3,92
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình 7.3 trình bày những liên minh, hợp tác chính của EU.

Câu hỏi thảo luận số 2 trang 48, SGK Địa lí 11.

* Các liên minh chính:

- Liên minh thuế quan.
- Thị trường nội địa.
- Liên minh kinh tế và tiền tệ.

* Những hợp tác chính của EU:

- Chính sách đối ngoại và an ninh chung:

+ Hợp tác trong chính sách đối  ngoại.
+ Phối hợp hành động để giữ gìn hòa bình,
+ Chính sách an ninh của EU.

- Hợp tác về tư pháp và nội vụ:

+ Chính sách nhập cư.
+ Đấu tranh chống tội phạm.
+ Hợp tác về cảnh sát và tư pháp.