Câu hỏi thảo luận trang 50, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,28
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào các thông tin ở trên, hãy nêu nhận xét về quan hệ thương mại của EU đối với các nước bên ngoài tổ chức EU.


Về quan hệ thương mại của EU đối với các nước bên ngoài tổ chức EU:

- EU đã dỡ bỏ hàng rào thuế quan trong buôn bán với nhau và có chung một mức thuế quan trong quan hệ thương mại với các nước ngoài EU.

- Hiện nay, EU đang dẫn đầu thế giới về thương mại.

- EU là bạn hàng tốt nhất của các nước đang phát triển.

- Tuy nhiên, EU đã không tuân thủ đầy đủ những quy định của WTO khi hạn chế đối với các mặt hàng xuất khẩu "nhạy cảm" như than, sắt và trợ cấp cho hàng nông sản của EU, làm cho giá của họ thấp hơn so với giá của thị trường thế giới.