Câu 3, trang 9, sgk Ngữ văn 11

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 44
Bạn đánh giá: Chưa

Cách chẩn đoán và chữa bệnh của Lê Hữu Trác cùng những diễn biến tâm tư của ông khi kê đơn giúp ta hiểu điều gì về người thầy thuốc này?


Thái độ và tâm trạng của Lê Hữu Trác khi vào phủ chúa Trịnh

- Vào phủ chữa bệnh, chẩn đoán bệnh nhanh, có ngay phương thức chữa → Thầy thuốc giỏi, dày dặn kinh nghiệm.

- Trong lòng phân vân:

+ Chữa nhanh → sợ danh lợi ràng buộc, không về núi được

+ Chữa chậm → trái với y đức, phụ lòng ông cha.

→ Chọn chữa nhanh, chứng tỏ ông là người có lương tâm và đức độ.

- Vào phủ đứng trước cuộc sống xa hoa phú quý, ông không hề bị quyến rũ, cám dỗ, gián tiếp phê phán sự xa hoa ấy.

- Tuy khen phủ chúa đẹp, sang nhưng không đồng tình cuộc sống quá no đủ, tiện nghi mà thiếu khí trời, không khí tự do.

->  Lê Hữu Trác có những phẩm chất đáng quý, tấm gương sáng về y đức.