Bài 1 Trang 55 SGK Vật lí 12

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không?


Có, nhưng khác nhau về tần số.