Bài 3 Trang 55 SGK Vật lí 12

Trung bình: 4,69
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Nhạc âm là gì ?


Nhạc âm là những âm có tần số xác định thường do các nhạc cụ phát ra.