Bài 5 Trang 55 SGK Vật lí 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Cường độ âm được đo bằng gì ?


Cường độ âm được đo bằng W/m2