Bài 10 Trang 55 SGK Vật lí 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Để đo tốc độ âm trong gang, nhà vật lí Pháp Bi-ô đã dùng một ống bằng gang dài 951,25m. Một người đập một nhát búa vào một đầu ống gang, một người ở đầu kia nghe thấy hai tiếng gõ, một truyền qua gang và một truyền qua không khí trong ống gang; hai tiếng ấy cách nhau 2,5s. Biết tốc độ âm trong không khí là 340 m/s, hãy tính tốc độ âm trong gang.


Hai tiếng nghe được cách nhau khoảng thời gian : 

t=lv0-lvgvg=v0ll-v0t=340.951,25951,25-340.2,5=3194,33194m/s

Vậy tốc độ truyền âm trong gang : vg = 3194m/s