Bài 8 Trang 55 SGK Vật lí 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Một lá thép dao động với chu kì T = 80 ms. Âm do nó phát ra có nghe được không ?


Tần số âm f = 1/T = 1/0,08=12,5 Hz < 16Hz

Đó là hạ âm nên không nghe thấy được