Bài 7 Trang 55 SGK Vật lí 12

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 24
Bạn đánh giá: Chưa

Chọn câu đúng.

Cường độ âm được đo bằng

A. oát trên mét vuông.

B. oát.

C. niutơn trên mét vuông.

D. niutơn trên mét.


Đáp án A.