Bài 9 Trang 55 SGK Vật lí 12

Trung bình: 4,06
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Một siêu âm có tần số 1 MHz sử dụng bảng 10.1, hãy tính bước sóng của siêu âm này trong không khí ở 00C và trong nước ở 150C.


- Trong không khí ở 00C : λ=v/f=331106=0,331 mm.

- Trong nước ở 150C : λ′=v′f=1500106=1,5 mm.