Bài 10 trang 81 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,22
Đánh giá: 27
Bạn đánh giá: Chưa

Giải bài toán sau bằng phương pháp tọa độ: Cho hình lập phương  cạnh bằng 1.

a) Chứng minh rằng hai mặt phẳng  và  song song với nhau.

b) Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng nói trên.


               

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ với : gốc tọa độ là 

Khi đó :  và 

a)

Mp đi qua  và chứa hai vec tơ  nên có vec tơ pháp tuyến :  Phương trình mặt phẳng 

Mpchứa hai vec tơ  nên có vec tơ pháp tuyến : .

Rõ ràng  nên chúng cùng phương và 

Vậy 

b) 

Vì  nên