Bài 9 trang 81 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 23
Bạn đánh giá: Chưa

Tính khoảng cách từ điểm  lần lượt đến các mặt phẳng sau :

a) 

b) 

c) 


a) 

b) 

c)