Bài 2 trang 80 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB với A2;3;7, B4;1;3.


Mặt phẳng trung trực của AB đi qua trung điểm I của đoạn AB và nhận AB làm vectơ pháp tuyến.

+) Trung điểm I3;2;5, AB=2;-2;-4. Phương trình mặt phẳng : 2x-3-2y-2-4z-5=0x-y-2z+9=0.