Bài 2 trang 80 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng  với 


Mặt phẳng trung trực của  đi qua trung điểm  của đoạn  và nhận  làm vectơ pháp tuyến.

+) Trung điểm . Phương trình mặt phẳng :