Bài 6 trang 80 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,41
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy viết phương trình mặt phẳng  đi qua điểm  và song song với mặt phẳng  : 


 có vec tơ pháp tuyến 

Vì  nên  nhận  làm vec tơ pháp tuyến. Phương trình của  :