Bài 8 trang 81 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,26
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Xác định các giá trụ của  và  để mỗi cặp mặt phẳng sau đây là một cặp mặt phẳng song song với nhau : 

a) 

b) 


a) Xét  Khi đó :

  •  có vec tơ pháp tuyến 
  •  có vec tơ pháp tuyến là 

Để  ta có : 

b) Tương tự ta có :