Bài 3 trang 107 SGK Hóa học 11. Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 76
Bạn đánh giá: Chưa

Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau : CH2Cl2 (một chất), C2H4O2 (ba chất), C2H4Cl2 (hai chất).


CTCT của các chất :

CH2Cl2 : Сl-СН2 -Cl

C2H4O2 : CH3- COOH ; HO-CH2 - CHO ; H - COO - CH3

C2H4Cl2 : CH3 -CHCl2 ; Сl-СН2 -CH2 -Cl