Bài 8 trang 108 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau và cho biết các phản ứng đó thuộc loại phản ứng nào

Trung bình: 4,34
Đánh giá: 41
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau và cho biết các phản ứng đó thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách).

a) Etilen tác dụng với hiđro có Ni làm xúc tác và đun nóng.

b) Đun nóng axetilen ở 600°C với bột than làm xúc tác thu được benzen.

c) Dung dịch ancol etylic để lâu ngoài không khí chuyển thành dung dịch axit axetic (giấm ăn).


a. CH2=CH2 + H2 Ni, t° CH3-CH3 : Phản ứng cộngb. 3CHCH C, 600°C C6H6  : Phản ứng cộngc. CH3-CH2-OH + O2  CH3COOH + H2O : Phản ứng oxi hóa