Bài 3 trang 132 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi...

Trung bình: 4,51
Đánh giá: 138
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi;

a) Propilen tác dụng với hidro, đun nóng (xúc tác Ni).

b) But - 2-en tác dụng với hirdo clorua.

c) Metylpropen tác dụng với nước có xúc tác axit

d) Trùng hợp but - 1-en.