Bài 4 trang 132 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học để :

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày phương pháp hóa học để :

a ) Phân biệt metan và etilen.

b ) Tách lấy khí metan từ hỗn hợp etilen.

c) Phân biệt hai bình không dán nhãn đựng hexan và hex-1-en.

Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.


a) Lần lượt cho metan và etilen đi qua dung dịch nước brom, chất nào làm dung dịch nước brom nhạt màu thì đó là etilen, chất nào không làm dung dịch nước brom nhạt màu thì đó là metan.

CH2=CH2   +           Br2               → CH2Br-CH2Br 

                  ( dd màu nâu đỏ)            (dd không màu)

CH4 không tác dụng với dung dịch nước brom

b) Cho hỗn hợp khí (CH4 và C2H4) đi qua dung dịch nước brom dư, C2H4 sẽ tác dụng với dung dịch nước brom, khí còn lại ra khỏi bình dung dịch nước brom là CH4.(PTHH như câu a)

c)  Lần lượt cho hexan và hex -1-en  đi qua dung dịch nước brom

+ Chất nào làm dung dịch nước brom nhật màu thì đó là etilen

CH2=CH-[CH2]3-CH3 + Br2                → CH2Br-CHBr-[CH2]3-CH3

                              ( dd màu nâu đỏ)            (dd không màu)

+ Chất nào không làm dung dịch nước brom nhạt màu thì đó là hexan vì hexan không tác dụng với dung dịch nước brom