Bài 4 trang 79 SGK Hóa học 11. Từ SiO2 và các hóa chất cần thiết khác...

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Từ SiO2 và các hóa chất cần thiết khác, hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế axit silixic?


Phương trình hóa học điều chế axit silixic:

SiO2   +  2NaOH    →     Na2SiO3  +  H2O

Na2SiO3  +  CO2  +   H2O   →  H2SiO  +  Na2CO3