Bài 5 trang 79 SGK Hóa học 11. Phương trình ion rút gọn...

Trung bình: 4
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Phương trình ion rút gọn: 2H+   +   SiO32-    →    H2SiO3↓ ứng với phản ứng nào giữa các chất nào sau đây?

A. Axit cacbonic và canxi silicat

B. Axit cacbonic và natri silicat

C. Axit clohiđrit và canxi silicat

D. Axit clohiđrit và natri silicat


D. 2HCl + Na2SiO3 → 2NaCl + H2SiO3

      2H+   +   SiO32-    →    H2SiO3

Đáp án D