Bài 5 trang 138 SGK Hóa học 11. Cho 4,48 lít khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn 1,12 lít khí thoát ra

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 129
Bạn đánh giá: Chưa

Cho 4,48 lít khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn 1,12 lít khí thoát ra. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần phần trăm thể tích của khí metan trong hỗn hợp là:
A. 25,0 %

B. 50,0 %

C. 60,0 %

D. 37,5%


metan không tác dụng với dd nước brom => khí thoát ra là metan có V = 1,12 (lít)

%CH4 = 1,124,48.100%=25%

Đáp án A