Bài 5 trang 177 SGK Hóa học 11. Dùng hai ống nghiệm

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Dùng hai ống nghiệm, mỗi ống đựng 1ml một trong hai chất lỏng sau: etylbromua (1); brombenzen (2). 
Thêm tiếp vào mỗi ống 1 ml dung dịch AgNO3. Đun sôi hai ống nghiệm, thấy ở ống 1 có kết tủa vàng nhạt, trong khi đó ở ống 2 không có hiện tượng gì. Nhận xét và giải thích các hiện tượng ở thí nghiệm trên.


Ống (1) CH– CH2Br  + H2O  t° CH3- CH2OH + HBr

AgNO3 + HBr  →  AgBr↓vàng + HNO3

Ống (2) không có phản ứng, chứng tỏ liên kết C- Br trong brombenzen bền hơn so với liên kết C-Br trong mạch hở