Bài 6 trang 39 SGK Hình học 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Cắt một hình nón bằng một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một tam giác đều cạnh 2a. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón đó.


+) Mặt phẳng qua trục cắt hình nón theo một thiết diện chứa SH và cắt đường tròn đáy tại hai điểm A, B. Ta có tam giác ABC đều cạnh bằng 2a, SH  là đường trung tuyến cũng là đường cao nên SH=2a32=a3.

                                              

+)  Khi đó hình nón có : l=SA=SB=2a; h=SH=a3, r=AB2=aSxq=πrl=πa.2a=2πa2; V=13πr2h=13πa2a3=πa333.