Bài 4 trang 39 SGK Hình học 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Trong không gain cho hai điểm A, B cố định và có độ dài AB=20 cm. Gọi d là một đường thẳng luôn đi qua A và cách B một khoảng bằng 10 cm. Chứng tỏ rằng đường thẳng d luôn nằm trên một mặt nón, hãy xác định trục và góc ở đỉnh của mặt nón đó.


+) Kẻ BHd ta có AB=20, BH=10sinα=1020=12α=300.

 

+) Vậy đường thẳng dAB=A và góc giữa d và AB bằng 300 nên d luôn thuộc mặt nón có trục là AB, góc ở đỉnh bằng 2α=600.