Bài 2 trang 39 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,06
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Trong mỗi trường hợp sau đây, hãy gọi tên các hình tròn xoay hoặc khối tròn xoay sinh ra bởi : 

a) Ba cạnh của hình chữ nhật khi quay quanh đường thẳng chứa cạnh thứ tư.

b) Ba cạnh của một tam giác cân khi quay quanh trục đối xứng của nó.

c) Một tam giác vuông kể cả các điểm trong của tam giác vuông đó khi quay quanh đường thẳng chứa một cạnh góc vuông.

d) Một hình chữ nhật kể cả các điểm trong của hình chữ nhật đó khi quay quanh đường thẳng chứa một cạnh.


a) Xét hình chữ nhật ABCD quay quanh cạnh CD : 

 

Hình tròn xoay sinh ra là mặt trụ tròn xoay có trục là CD, bán kính đáy r=AD=BC.

b) Xét tam giác ABC cân tại A. Khi đó trục đối xứng chính là đường cao AH của tam giác, quay ba cạnh của tam giác quanh AH :

Hình tròn xoay tạo thành là hình nón tròn xoay có đường cao h=AH; bán kính đáy là r=BH=CH=BC2;  đường sinh là cạnh bên AB=AC=l.

c) Xét tam giác ABC vuông tại B quay quanh trục AB : 

Khi quanh quanh trục AB thì tam giác ABC sẽ sinh ra một khối nón tròn xoay có h=AB, l=AC; r=BC.

 

d) Hình chữ nhật ABCD quay quanh trục CD sẽ tao ra một khối trụ tròn xoay có l=CD; h=AB; r=BC=AD.