Câu 3, trang 73, sgk Ngữ Văn 11

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 36
Bạn đánh giá: Chưa

Theo Nguyễn Trường Tộ, Nho học truyền thống có tôn trọng luật pháp không?


Theo tác giả, " Biết rằng đạo làm người không gì lớn bằng trung hiếu, không gì cần thiết bằng lễ nghĩa. Nhưng các sách nho chỉ nói suông trên giấy, không làm cũng chẳng bị ai phạt, có làm cũng chẳng được ai thưởng". Nho học truyền thống hướng con người đến những điều tốt đẹp; nhưng không đủ sức răn đe, không khiến người ta " đổi được tâm tính, sửa được lỗi lầm".