Bài tập 1 trang 52 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Bản vẽ có các hình chiếu và hình cắt nào? Chúng được vẽ theo phương pháp chiếu góc thứ mấy?


Bản vẽ có hình chiếu bằng. Hình cắt ở hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh.

Chúng được vẽ theo phương pháp chiếu góc thứ nhất.