Bài tập 3 trang 52 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,63
Đánh giá: 35
Bạn đánh giá: Chưa

Cách tháo lắp các chi tiết của bộ giá đỡ như thế nào?


Cách tháo theo thứ tự: vít - giá đỡ - tấm đỡ

Cách lắp theo thứ tự: tấm đỡ - giá đỡ - vít.