Câu 1 trang 52 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì? Nêu các bước lập bản vẽ chi tiết.


Nội dung bản vẽ chi tiết.

+Nội dung: bản vẽ chi tiết thể hiện hình dạng, kích thước và yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.

+Công dụng: bản vẽ chi tiết dùng đẻ chế tạo và kiểm tra chi tiết.

 Cách lập bản vẽ chi tiết

+Bước 1: bố trí các hình biểu diễn và khung tên.

+Bước 2: vẽ mờ.

+Bước 3: tô đậm.

+Bước 4: ghi chữ, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.