Bài tập 4 trang 52 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Các kích thước ghi trên bản vẽ là kích thước của bộ phận nào?


Các kích thước chung của bộ giá đỡ là: 290, 100  và 112

Kích thước chung của hai giá đỡ là 40

Kích thước của lỗ giá đỡ là 40

Kích thước của giá đỡ là 25

Kích thước khoảng cách giữa các lỗ của tấm dùng để lắp vít là 164 và 50

Kích thước khoảng cách lỗ của giá đỡ với tâm đế là 74.