Bài tập 2 trang 52 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Bộ giá đỡ gồm những chi tiết nào? Số lượng là bao nhiêu?


Bộ giá đỡ gồm các chi tiết:

- Vít M6.24: 4 chiếc

- Giá đỡ: 2 chiếc

- Tấm đỡ: 1 chiếc